2D1 3 104c41 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:53

x y Câu 41 [2D1-3.10-4] (THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU_NGHỆ AN_LẦN 2) Cho , số thực dương thỏa mãn ln x + ln y ≥ ln ( x + y ) P = x+ y tìm giá trị nhỏ P = 17 + P=6 P = 2+3 P = 3+2 A B C D Lời giải Đáp án C x > ln x + ln y ≥ ln ( x + y ) ⇔ ln ( xy ) ≥ ln ( x + y ) ⇔ xy ≥ x + y ⇔ y ( x − 1) ≥ x > ⇒  y > Ta có x2 x2 1 y≥ ⇒ P = x+ y ≥ x+ = ( x − 1) + + ≥ 2 ( x − 1) +3= 2 +3 x −1 x −1 x −1 x −1 Khi 3+ 2 P Vậy giá trị nhỏ biểu thức
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 104c41 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy , 2D1 3 104c41 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay