2D1 3 9 4c50 DE SO 8 gắn ID yen hoang

1 31 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:52

f ( x ) = x + ax + b , a b M Câu 50 [2D1-3.9-4] (THPT CHUYÊN_LAM_SƠN) Xét hàm số với , tham số Gọi [ −1;3] a + 2b M giá trị lớn hàm số Khi nhận giá trị nhỏ được, tính −4 A B C D Lời giải Đáp án C  M ≥ f ( −1) = b − a + ; M ≥ f ( 3) = b + 3a + ( 1)   M ≥ f ( 1) = b + a + ⇒ M ≥ −2b − 2a − ( ) Ta có x + y + z ≥ x+ y+z , Từ (1) (2), kết hợp với ta M ≥ b − a + + b + 3a + + −2b − 2a − ≥ b − a + + b + 3a + − 2b − 2c − = ⇒ M ≥ Vậy M ≥  b − a +1 =  `  b + a + = v a b − a + 1.b + 3a + 9, −2b − 2a −    b + a + = Dấu xảy  a = −2 → a + 2b = −4  b = −1 Do α,β, [α; β ] Phương pháp: Tên tùy ý ta chọn giá trị α +β dấu
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 9 4c50 DE SO 8 gắn ID yen hoang , 2D1 3 9 4c50 DE SO 8 gắn ID yen hoang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay