2D1 3 9 3c4621 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT hai ba trung vinh phuc lan 1 do dai hoc 1

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:52

Câu 46 [2D1-3.9-3] (THPT VĨNH PHÚC LẦN 1) Hàm số giá trị A f ( x ) = 8x − 8x + đạt giá trị lớn đoạn x? B C D Lời giải Đáp án C Xét đoạn g ( x ) = 8x4 − 8x + [ −1;1] Ta có ±1 g ′ ( x ) = 32 x − 16 x; g ′ ( x ) = ⇔ x = ∨ x = Mặt khác   g ( −1) = g ( ) = g ( 1) = 1; g  ± ÷ = −1 2  Do đoạn hàm số f ( x) = g ( x) đạt giá trị lớn giá trị x [ −1;1]
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 9 3c4621 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT hai ba trung vinh phuc lan 1 do dai hoc 1 , 2D1 3 9 3c4621 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT hai ba trung vinh phuc lan 1 do dai hoc 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay