2D1 3 8 3c20 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:52

Câu 20 [2D1-3.8-3] (THPT QUỐC GIA NĂM 2018- LẦN - GV ĐỒN TRÍ DŨNG) Cho hàm số y  f  x  a, e đồ thị hàm số y  f '  x  hình vẽ bên Biết xác định liên tục f  a   f  c  f  b  f  d  Tìm giá trị lớn nhỏ hàm số y  f  x  a,e ? � max f  x   f  c  � a ,e � f  x   f  a  � A � a,e � max f  x   f  a  � a,e � f  x   f  b  � B � a,e � max f  x   f  e  � a,e � f  x   f  b  � C � a ,e Lời giải � max f  x   f  d  � a,e � f  x   f  b  � D � a ,e Đáp án C Ta bảng biến thiên hình vẽ sau: f  b f  a f  e Giá trị nhỏ chắn giá trị lớn ta ý vào f  a   f  c  f  b  f  d  � f  a   f  d   f  b   f  c  � f  a   f  d   f  e  Vậy max f  x   f  e  , f  x   f  b   a;e  a;e
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 8 3c20 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 3 8 3c20 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay