2D1 3 7 3c189 de kiem tra chat luong dinh ky lan 7 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong tran van nam

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:52

Câu 18 [2D1-3.7-3] (KTCL HỨA LÂM PHONG_LẦN 7) Gọi M m , theo thứ tự giá trị lớn giá trị nhỏ  0;   Tính P  M  m hàm số y  s inx+ cos x  sin x đoạn A P 16 27 B P 19  13 13 27 P C Lời giải 19  13 13 27 Đáp án B y  sin x  cox x  sin 3x  4sin x  2sin x  4sin x  Đặt t  sin x � 0;1 ;  x � 0;    2 Ta có: y  4t  2t  4t  � y '  12t  4t  � 1  13 t � 0;1 � �1  13 �  13 y'  0� � y    1; y  1  1; y � � � � 27 � 1  13 � � t � 0;1 � � Suy M  13 19  13 ; m  1 � P  27 27 D P 16 27
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 7 3c189 de kiem tra chat luong dinh ky lan 7 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong tran van nam , 2D1 3 7 3c189 de kiem tra chat luong dinh ky lan 7 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong tran van nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay