2D1 3 7 2c1611 de kiem tra chat luong dinh ky lan 9 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong anh ta

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:51

Câu 16 [2D1-3.7-2] (KIỂM TRA ĐỊNH KÌ L9 - HỨA LÂM PHONG) Có giá trị nguyên tham số 2 m � 2017; 2017  để hàm số y  sin x  sin x  sin x  m  4m   0, x �R A 4033 B 4034 C 2018 D 4032 Lời giải Đáp án D 2 t  sin x � 1;1 Đặt ta có y  t  t  2t  m  4m  y  y    m  4m  y '  0,t� 1;1 y '  4t  3t  4t ����� � t  Lập bảng biến thiên, ta suy t� 1;1 m  3 � m  4m   � � m  1 � Theo yêu cầu toán ta có m � 2017; 2017  � m � 2017; 2016;  4;0; ; 2016; 2017 Lại có: nên có 4032 giá trị thỏa mãn
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 7 2c1611 de kiem tra chat luong dinh ky lan 9 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong anh ta , 2D1 3 7 2c1611 de kiem tra chat luong dinh ky lan 9 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong anh ta

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay