2D1 3 7 2c30 68 THPT nam trực nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết 2 copy

1 32 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:51

2 Câu 30 [2D1-3.7-2] (THPT-NAM-TRỰC-NAM-ĐỊNH-LẦN-1-2018) Giá trị nhỏ hàm số y = sin x + sin x − là: 13 − A B −3 C D −1 Lời giải Đáp án C −1 y ' = 2t + ⇔ t = t = sin x ( −1 ≤ t ≤ 1) ⇒ y = t + t − Đặt Ta có:  −1  −13 −13 f ( −1) = −3, f  ÷ = , f ( 1) = −1 y   Lại Vậy
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 7 2c30 68 THPT nam trực nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết 2 copy , 2D1 3 7 2c30 68 THPT nam trực nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết 2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay