2D1 3 6 3c2211 de kiem tra chat luong dinh ky lan 9 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong anh ta

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:51

Câu 22 [2D1-3.6-3] (KIỂM TRA ĐỊNH KÌ L9 - HỨA LÂM PHONG) Gọi M , m theo thứ tự giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y   x  2  x  4  x  x  Tính P  M  m A P  B P   C P  11  D P  11 Lời giải Đáp án B D   2; 2 Tập xác định 1 t ' 0 t  2 x  2 x �t'    �� � �x  2 x 2 x Đặt � � t  2   � � t   ���� �4  min t �  2;2 � �� � t � � � Ta có ��5 � t max t  2;2 t 2 2 Lại có t  x  10  4  x � x   x  t  10 y  t  t  � y '  2t   0,  t �� 2; � � � Từ đó, � �M  y  11  � P  8 � m  y    3 � suy �   t � 2; � � �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 6 3c2211 de kiem tra chat luong dinh ky lan 9 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong anh ta , 2D1 3 6 3c2211 de kiem tra chat luong dinh ky lan 9 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong anh ta

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay