2D1 3 6 3c06 212 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 05 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết 1 copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:51

Câu [2D1-3.6-3] (THPTQG ĐỀ SỐ 5: TRẦN MINH TIÊN) Tìm tất giá trị thực tham số phương trình nghiệm ? 2 ∀x ∈ [ −3, 6] + x + − x − 18 + x − x ≤ m − m + A m ≥ −1 B −1 ≤ m ≤ C 0≤m≤2 D Lời giải Đáp án D Đặt t = + x + − x > ⇒ t2 = ⇒ 18 + x − x = Xét ( + x) ( − x) ( 3+ x + 6− x ) = ( t − ) , t ∈ 3;3  2 = 9+2 ( + x) ( − x) f ( t ) = − t + t + , f ′ ( t ) = − t < 0, ∀t ∈ 3;3  ⇒ max f ( t ) = f ( ) = 3;3  2   Yêu cầu toán  m ≤ −1 ⇔ max f ( t ) = ≤ m − m + ⇔ m − m − ≥ ⇔  3;3    m ≥  m ≤ −1 m ≥  m cho bất
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 6 3c06 212 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 05 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết 1 copy , 2D1 3 6 3c06 212 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 05 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay