2D1 3 6 2c36 56 thanhmien lan1 tuanpham (1) copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:51

2 Câu 36 [2D1-3.6-2] (THPT THANH MIỆN-2107) Hàm số y  x  16  x có giá trị lớn M giá trị nhỏ N Tính tích M N A 16 B C 16 D 16 Lời giải Đáp án D y '  1 x 16  x  x � y'  � x  2 2 16  x 16  x  � x � ĐK xác định hàm số Ta có �y 4  4 �  � � M N   4   16 �y    � �y 2  Các giá trị biên điểm cực trị là: �   
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 6 2c36 56 thanhmien lan1 tuanpham (1) copy , 2D1 3 6 2c36 56 thanhmien lan1 tuanpham (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay