2D1 3 6 2c23 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:51

m M Câu 23 [2D1-3.6-2] (THPT CHUYÊN HỒNG PHONG NAM ĐỊNH-LẦN 1) Gọi tương ứng giá trị lớn giá trị bé hàm số đoạn Khi M − m   − ;1 y = 5− 4x   A B Đáp án D Tập xác định y' = 5  D =  −∞;  4  −2 < 0, ∀x ∈ D − 4x y ( −1) = ⇒ M = y ( 1) = ⇒ m = Vậy M −m = C Lời giải Hàm số xác định liên tục D D nên xác định liên tục [ −1;1]
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 6 2c23 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy , 2D1 3 6 2c23 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay