2D1 3 6 2c18 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:50

Câu 18 [2D1-3.6-2] (THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU_NGHỆ AN_LẦN 2) Tổng giá trị nhỏ giá trị lớn y = − x2 − x hàm số 2− A B 2+ C Lời giải D Đáp án A ⇔ − x ≥ ⇒ D =  − 2;  Hàm số xác định x y′ = − − ⇒ y′ = ⇔ − x = − x ⇒ x = −1 2− x Ta có min y = − y − = 2, y ( −1) = 2, y = − ⇒  ⇒ y + max y = − max y = Suy ( ) ( )
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 6 2c18 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy , 2D1 3 6 2c18 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay