2D1 3 6 2c10 129 megabook de5 nộp nhóm id6 copy

1 31 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:50

y = x + 64 − x Câu 10 [2D1-3.6-2] (THPTQG MEGABOOK-ĐỀ 5) Tìm giá trị nhỏ hàm số + 61 + 65 32 A B C D Lời giải Đáp án C D = [ 0; 64] TXĐ: 1 64 − x − x y' = − = ⇒ y ' = ⇔ x = 32 ∈ [ 0; 64] 6 x5 6 ( 64 − x ) 6 x ( 64 − x ) Ta có: Bảng biến thiên Từ bảng biến thiên ta thấy giá trị nhỏ hàm số  x = 64 x = 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 6 2c10 129 megabook de5 nộp nhóm id6 copy , 2D1 3 6 2c10 129 megabook de5 nộp nhóm id6 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay