2D1 3 6 1c081 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:50

2 Câu [2D1-3.6-1] (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH - 2018 - LẦN 2) Giá trị lớn hàm số y   x  x 41 89 A  B C 10 D Lời giải Đáp án C �x �0   �  x  x � � x  � 2 D�  5; � 5x  x  x2 � � �ta có: TXĐ: Lại có: �5� f    5; f  5; f � �2� � 10 Max y  10 � � Do D y'      x
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 6 1c081 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy , 2D1 3 6 1c081 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay