2D1 3 5 3c43 THPT thanh miện hải dương lần 1 20181 copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:50

y mx  x  m đạt giá trị lớn Câu 43 [2D1-3.5-3] (THPT THANH MIỆN - HẢI DƯƠNG) Với giá trị m hàm số  0; 2 A m  B m  C m  3 D m  1 Lời giải Đáp án A m2  1 y'  0 x  m    0; 2 điều kiện cần Ta có với x �TXD Để hàm số đạt giá trị lớn 2m  1 y 2  �  � m 1 2m đủ
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 5 3c43 THPT thanh miện hải dương lần 1 20181 copy , 2D1 3 5 3c43 THPT thanh miện hải dương lần 1 20181 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay