2D1 3 5 2c2414 de thi thu THPQ QG nam hoc 2017 2018 mon toan 12 truong THPT chu van an ha noi lan 1 le van hung

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:50

1 x  nửa khoảng  4; 2  Câu 24 [2D1-3.5-2] Tìm giá trị nhỏ hàm số 15 y  y  y  y  4;2 4; 2 4;2    A B C D  4;2 Lời giải Đáp án D � x =- � y�= - + ; � y = � � x = x + 2) ( � � • Ta có: cho • Bảng biến thiên: y  x   Từ BBT ta có: y = � - 4;- 2) �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 5 2c2414 de thi thu THPQ QG nam hoc 2017 2018 mon toan 12 truong THPT chu van an ha noi lan 1 le van hung , 2D1 3 5 2c2414 de thi thu THPQ QG nam hoc 2017 2018 mon toan 12 truong THPT chu van an ha noi lan 1 le van hung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay