2D1 3 4 2c4318 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:50

Câu 43 [2D1-3.4-2] (TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU - NỘI - LẦN 1) Gía trị lớn hàm số � 3� x  4x  1; � y � x2 � �là 10   A B C D 2 Lời giải Đáp án D  x  4  x  2   x2  x  5 x2  x  �x  x  x  y�   y� 0� � 2 y  x  2  x  2 ; x3 � x2 ; 10 �3 � max y  2 y  1   , y  1  2, y � �  � 3� 1; � � �2 � � � 2�
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 4 2c4318 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu , 2D1 3 4 2c4318 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay