2D1 3 4 2c17 69 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán THPT hậu lộc 2 thanh hóa lần 1 file word id6 da PB copy

1 36 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:50

y x 1 x  đoạn Câu 17 [2D1-3.4-2] (THPT HẬU LỘC THANH HOA 2018) Tìm giá trị lớn hàm số  0; 2 1 A B -5 C D Lời giải Đáp án D Đây hàm phân thức nên đơn điệu, khoảng đạt min,max đầu mút 1 y    ; y    5 � y  5; max y  x� 0;2 x� 0;2 3
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 4 2c17 69 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán THPT hậu lộc 2 thanh hóa lần 1 file word id6 da PB copy , 2D1 3 4 2c17 69 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán THPT hậu lộc 2 thanh hóa lần 1 file word id6 da PB copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay