2D1 3 4 1c24 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:49

Câu 24 [2D1-3.4-1] (THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH) Giá trị nhỏ hàm số A 5 B C 4 Lời giải Đáp án C Phương pháp: +) Giải phương trình y 'để tìm nghiệm x  xi +) Ta tính giá trị Cách giải: y  a  ; y  xi  ; y  b  Hàm số xác định liên tục x đoạn  3; 1 D 6 kết luận giá trị nhỏ hàm số đoạn  3; 1 � x  2  � 3; 1  � � y '  � x  � x � x   � 3; 1  � Ta có: 10 y  3   ly  1  4; y  2   3 � y  4  3;1 Tính y '  1 y  1 x   a; b
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 4 1c24 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D1 3 4 1c24 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay