2D1 3 3 4c46 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:49

Câu 46 [2D1-3.3-4] (TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC) Một sợi dây kim loại dài 60cm cắt thành hai đoạn Đoạn thứ uốn thành hình vng, đoạn thứ hai uốn thành vòng tròn Hỏi tổng diện tích hình vng hình tròn nhỏ chiều dài đoạn dây uốn thành hình vng (làm tròn đến hàng phần trăm)? A.33,61 cm B 26,43 cm C 40,62 cm D 30,54 cm Lời giải Đáp án A Gọi độ dài sợi dây uốn thành hình vng hình tròn x, y � x + y = 60 x, y chu vi hình 2 �� �y � x � x2 y2 � � S1 = � = S = p = � � � � � 4p � � �� � � 16 ; Diện tích hình tròn 2p � Diện tích hình vng Tổng diện tích hai 2 2 � x y x y � � � S ޳=+�++=+�+=+= S1 S2 S ( 16 4p) � ( 16 4p) ( x y ) 3600 S � � � � 16 4p 16 4p � � x y x+y 60 15 15.16 = = = = �x= = 33, 61 16 p 16 + p 16 + p + p + p Đạt hình 900 +p
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 3 4c46 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 3 3 4c46 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay