2D1 3 3 3c47 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:49

Câu 47 [2D1-3.3-3] (TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC) Người ta cần xây hồ chứa nước với dạng khối 500 m hộp chữ nhật khơng nắp tích Đáy hồ hình chữ nhật chiều dài gấp đôi chiều rộng /m Giá thuê nhân công để xây hồ 500,000 đồng Hãy xác định kích thước hồ nước cho chi phí th nhân cơng thấp Chi phí là? A.65 triệu đồng B 75 triệu đồng C 85 triệu đồng D 45 triệu đồng Lời giải Đáp án B a, 2a S Chi phí thấp diện tích xây dựng thấp Gọi độ dài hai kích thước đáy độ dài cạnh b bên diện tích xây dựng M 150.0,5 = 75 Vậy chi phí thấp là: triệu đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 3 3c47 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 3 3 3c47 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay