2D1 3 3 3c41 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:49

Câu 41 [2D1-3.3-3] (TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC) Sau phát bệnh dịch, chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất bệnh nhân đến ngày thứ t t4 f  t   4t  (người) Nếu xem f '  t  tốc độ truyền bệnh (người /ngày) thời điểm t Tốc độ truyền bệnh lớn vào ngày thứ mấy? A B C D Lời giải Đáp án B f '( t ) = 12t - 2t � f ''( t ) = 24t - 6t = � t = f '( t ) Ta (do t > 0) � hàm số đạt cực đại GTLN t=4
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 3 3c41 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 3 3 3c41 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay