2D1 3 3 2c323 THPT chuyen le hong phong nam dinh lan 1co loi giai copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:49

Câu 32 [2D1-3.3-2] (THPT CHUYÊN HỒNG PHONG - NAM ĐỊNH - LẦN - 2018) Tìm giá trị lớn hàm số é- 2;2ù f ( x) = x3 - 3x2 - 9x + 10 ë û max f ( x) = 17 max f ( x) =- 15 max f ( x) = 15 max f ( x) = é- 2;2ù ë û é- 2;2ù ë û A é- 2;2ù ë û B é- 2;2ù ë û C Lời giải Đáp án C Ta có éx =- f ¢( x) = 3x2 - 6x- = Û ê êx = ë Hàm số cho liên tục xác định ff( - 2) = 8; Lại có: é- 2;2ù ë û ( - 1) = 15, f ( 2) =- max f ( x) = 15 12 é- 2;2ù ë û Vậy D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 3 2c323 THPT chuyen le hong phong nam dinh lan 1co loi giai copy , 2D1 3 3 2c323 THPT chuyen le hong phong nam dinh lan 1co loi giai copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay