2D1 3 2 3c24 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:48

x, y Câu 24 [2D1-3.2-3] (TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC) Cho hai số không âm thỏa mãn P = x3 + x2 + y − x + Giá trị nhỏ biểu thức là: 17 115 P = P = P = P = 3 A B C D Lời giải Đáp án A 1 P = x + x + y − x + == x + ( x + y ) − xy − x + = x + − x ( − x ) − x + 3 Ta ⇒ P = x3 + x2 − x + P ( x) [ 0; 2] P ' = x2 + 4x − ⇒ P ' = ⇔ x = ; xét hàm số ta 17 P( 0) = 5; P( 1) = ; P( ) = ⇒ Min ( P ) = 3 Ta tính giá trị x+ y =2
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 2 3c24 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 3 2 3c24 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay