2D1 3 2 3c18 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy

1 36 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:48

Câu 18 [2D1-3.2-3] (THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU - NGHỆ AN - LẦN 2- NĂM 2018) Tổng giá trị nhỏ giá trị lớn hàm số y   x  x A  B Đáp án A C  D Lời giải �  x �0 � D  �  2; � � � Hàm số xác định x y'    � y '  �  x  x � x  1 2x Ta có   y   2, y  1  2, y Suy  2   � y   2 �� � y  max y   max y  �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 2 3c18 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy , 2D1 3 2 3c18 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay