2D1 3 2 2c1110 de kiem tra chat luong dinh ky lan 8 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong le van nhan

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:48

Câu 11 [2D1-3.2-2] Tìm giá trị lớn hàm số y= A max y = [ 0;4] B 22 max y = 0;4 [ ] x x − − 6x C 27 max y = − 0;4 [ ] Lời giải Đáp án A Ta có: D = [ 0; 4] , y ' = x − x − Ta có:  x = −2 y' = ⇔  ⇒ x = x =   y ( 0) =  27  ⇒ max y = y ( ) =  y ( 3) = − [ 0;4]  32   y ( 1) = − [ 0; 4] D max y = [ 0;4] 32
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 2 2c1110 de kiem tra chat luong dinh ky lan 8 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong le van nhan , 2D1 3 2 2c1110 de kiem tra chat luong dinh ky lan 8 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong le van nhan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay