2D1 3 2 2c0511 de kiem tra chat luong dinh ky lan 9 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong anh ta

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:48

5 Câu [2D1-3.2-2] (KIỂM TRA ĐỊNH KÌ L9 - HỨA LÂM PHONG) Giá trị lớn hàm số y  x  x  � 1�  ; � � đoạn � 2 �là: A B C Lời giải 47 D 32 Đáp án A y '  15 x  15 x  � x  0; x  1; x  � 1�  ; � � 2 �bằng x  1 Kiểm tra thấy hàm số đạt giá trị lớn đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 2 2c0511 de kiem tra chat luong dinh ky lan 9 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong anh ta , 2D1 3 2 2c0511 de kiem tra chat luong dinh ky lan 9 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong anh ta

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay