2D1 3 2 2c19 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy

1 26 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:47

4 Câu 19 [2D1-3.2-2] (TRƯỜNG THPT CHUYÊN SƠN LA - LẦN 1) Giá trị nhỏ hàm số y  x  x  � 0; � đoạn � �bằng A B C D Lời giải Đáp án B y  f  x  a; b Phương pháp: Phương pháp tìm GTLN , GTNN hàm số x � a; b  Bước 1: Tính y ', giải phương trình y '  suy nghiệm i f  a  ; f  b  ; f  xi  Bước 2: Tính giá trị Bước 3: So sánh rút kết luận: max f  x   max  f  a  ; f  b  ; f  xi   ;min f  x   max  f  a  ; f  b  ; f  xi    a ;b  a ;b  Cách giải: TXĐ: D  R x0 � � y  x  2x  � y '  4x  4x  � � x  1 � x 1 � f    3; f    6; f  1  � f  x   f  1  � 0; � � �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 2 2c19 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy , 2D1 3 2 2c19 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay