2D1 3 2 2c16 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:47

Câu 16 [2D1-3.2-2] (THPT NGUYỄN THỊ GIANG - VĨNH PHÚC LẦN 1) Gọi M , m giá trị lớn giá trị  1; 2 Tìm tổng bình phương M m nhỏ hàm số y  x  x  12 x  đoạn A 250 B 100 C 509 Lời giải Đáp án A x 1 � y '  x  x  12 � y '  � � x  2 � Ta �M  15 y  1  15, y  1  5, y    � � � M  m  250 m   � Suy D 289
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 2 2c16 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy , 2D1 3 2 2c16 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay