2D1 3 2 2c14 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:47

Câu 14 [2D1-3.2-2] (THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN-2018-HKI) Gọi M , m giá trị lớn giá trị nhỏ  0; 4 Ta có m  2M hàm số y  x  3x  x  đoạn A 14 B 24 C 37 Lời giải D 57 Đáp án B  0; 4 Xét hàm số y  x  x  x  đoạn y�  3x  x  � x  1 � 0; 4 y�  � 3x2  x   � � x  � 0; 4 � y    1, y  3  26, y    19 Tính Suy M  1, m  26 � m  2M  24
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 2 2c14 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy , 2D1 3 2 2c14 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay