2D1 3 2 2c13 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:47

m M Câu 13 [2D1-3.2-2] (THPT BA ĐÌNH-THANH HĨA-2018-LẦN 1) Gọi giá trị lớn giá trị [ −4; 4] y = x + 3x − x + M +m nhỏ hàm số đoạn Tổng A 12 B 98 C 17 D 73 Lời giải Đáp án D x = y ' = 3x2 + x − ⇒ y ' = ⇔   x = −3 Ta có:  M = 77 y = ( −4 ) = 21, y ( −3) = 28, y ( 1) = −4, y ( ) = 77 ⇒  ⇒ M + m = 73 m = −4 Suy ra:
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 2 2c13 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy , 2D1 3 2 2c13 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay