2D1 3 2 2c11 217 thầy lê bá trần phương 2018 02 copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:47

y Câu 11 [2D1-3.2-2] (THPTQG GV TRẦN PHƯƠNG_2018_02) Tìm giá trị lớn hàm số  1;1 đoạn Max y  Max y  Max y  Max y  4 A  1;1 B  1;1 C  1;1 D  1;1 Lời giải Đáp án A 8x y � y'  � y'  � x  x 2  x  2 4�  f  1 ; f   ; f  1   Max � � ; 2; � 3  1;1 Max GTLN hàm số *Chú ý co thể đánh giá trực tiếp sau 1 4 x �� 2  2 Max 2 x 2 x 2 x 2 � x 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 2 2c11 217 thầy lê bá trần phương 2018 02 copy , 2D1 3 2 2c11 217 thầy lê bá trần phương 2018 02 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay