2D1 3 2 2c11 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:47

m M Câu 11 [2D1-3.2-2] (THPT C PHỦ NAM LẦN 1) Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ [ −4; 4] y = x − 3x − x + 35 hàm số đoạn M = 40; m = −8 M = 15; m = −41 M = 40; m = M = 40; m = −41 A B ; C ; D ; Lời giải Đáp án D y ' = 3x2 − x −  x = −1 y' = ⇔  x = y ( −4 ) = −41, y ( ) = 15, y ( −1) = 40, y ( ) =
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 2 2c11 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D1 3 2 2c11 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay