2D1 3 2 2c04 07 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 05 repaired copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:47

[ −1;2] y = − x4 + 4x2 Câu [2D1-3.2-2] (CHUYÊN THÁI BÌNH-2018-LẦN 5) Giá trị lớn hàm số A B C Lời giải Đáp án B Cách 1: y′ = −4 x + x Ta có x = ( TM )  ⇔ x = ( TM )  ( L)  x = − y′ = Bảng biến thiên max f ( x ) = f [ −1; 2] Từ bảng biến thiên suy Cách 2: Sử dụng mode f ( x ) = − x4 + 4x2 0,3 −1 Start ; end ; step ( 2) = đoạn D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 2 2c04 07 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 05 repaired copy , 2D1 3 2 2c04 07 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 05 repaired copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay