2D1 3 2 2c02 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:46

Câu [2D1-3.2-2] (TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN - QUẢNG TRỊ LẦN 2) Giá trị lớn hàm số [ 0;2] y = − x + 3x + 13 y= y = −3 y =1 y = 29 A B C D Lời giải Chọn C Phương pháp giải: Khảo sát hàm số, lập bảng biến thiên đoạn tìm max - Ta có x = 0 ≤ x ≤ y = − x + 3x + ⇒ y ' = −4 x + x; y ' = ⇔  ⇔ x = 4 x − x =  TÍnh giá trịn   13 y ( ) = 1; y  ÷ = ; y ( ) = −3   Vậy   13 max y = y  ÷= [ 0;2]  
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 2 2c02 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy , 2D1 3 2 2c02 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay