2D1 3 2 1c219 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:46

Câu 21 [2D1-3.2-1] (THPT NƠNG CỐNG - THANH HĨA - LẦN - 2018) Tìm giá trị lớn hàm số y  x  3x  x  đoạn  2; 2 A max y   2;2 B max y   2;2 max y  34 C  2;2 Lời giải D max y  29  2;2 Đáp án D x 1 � y '  3x  x  � y '  � � x  3 � Ta có   y  max y 2 ; y 1 ; y 2  max  29; 2;9  29  2; 2 max  2;2 Vậy GTLN hàm số cho
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 2 1c219 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy , 2D1 3 2 1c219 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay