2D1 3 2 1c10 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:46

Câu 10 [2D1-3.2-1] (THPTQG - ĐỀ CHUẨN NÂNG CAO-SO7-2018) Giá trị lớn [ −1; 2] y = x + 3x − 9x − đoạn M = 20 M=6 M = −12 M=4 A B C D Lời giải Đáp án D x = y ' = 3x + 6x − 9; y ' = ⇔  x = − l ( ) y ( −1) = 4; y ( 1) = −12; y ( ) = −5  Ta có Ta có M=4 Do giá trị lớn hàm số M hàm số
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 2 1c10 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy , 2D1 3 2 1c10 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay