2D1 3 1 3c2411 de kiem tra chat luong dinh ky lan 9 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong anh ta

1 26 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:46

Câu 24 [2D1-3.1-3] (KIỂM TRA ĐỊNH KÌ L9 - HỨA LÂM PHONG) Cho hàm số thị hình vẽ y  f  x liên tục R có đồ y  f  x    3 f  x   2  Gọi M , m theo thứ tự giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số  1;3 Tính P  M m đoạn A P  B P  C P  54 D P  55 Lời giải Đáp án D x  �7��� f  x f  x  1;3 , ta có: �f � HDG: Trên t  f  x   � t � 0;5 y  t  3t  � y '  3t  6t  � t  0; t  Do đó, đặt y    5; y    1; y    55 Suy M  55; m  � P  55
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 1 3c2411 de kiem tra chat luong dinh ky lan 9 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong anh ta , 2D1 3 1 3c2411 de kiem tra chat luong dinh ky lan 9 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong anh ta

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay