2D1 3 1 1c17 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy

1 70 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:46

y = f ( x) Câu 17 [2D1-3.1-1] (THPTQG ĐOÀN TRÍ DŨNG LẦN 3) Cho hàm số xác định liên tục thời có bảng biến thiên hình vẽ Phát biểu sau sai? f ( x ) = −1 max f ( x ) = ( 0;+∞ ) A Đáp án C max f ( x ) = f ( −1) ( −1;1) B f ( x ) = f ( ) [ 2;+∞ ) ( −∞ ; −1) C Lời giải ¡ D đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 1 1c17 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy , 2D1 3 1 1c17 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay