2D1 3 0 4c49 03 SGD THANH hóa 2018 copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:46

z1, z2 z Câu 49 [2D1-3.0-4] (SGD THANH HÓA-2018-LẦN 1) Cho hai số phức thỏa mãn điều kiện z − − 3i = z1 − z2 = w = z1 + z , đồng thời Tập hợp điểm biểu diễn số phức mặt phẳng Oxy tọa độ đường tròn có phương trình đây? 2 2 5  3 5  3   x− ÷ + y− ÷ =  x − ÷ +  y − ÷ = 2  2 2  2   A B ( x − 10) + ( y − 6) = 36 ( x − 10) + ( y − 6) = 16 C D Lời giải Đáp án C z1; z2; w A, B, M (C ) : ( x − 5) + ( y − 3) = 25 A, B Gọi điểm biểu diễn Khi thuộc đường tròn AB = z1 − z2 = (C ) I (5; 3) R=5 OM T AB T có tâm bán kính , gọi trung điểm trung điểm IT = IA2 − TA2 = J Gọi điểm đối xứng JM = 2IT = Vậy M O thuộc đường tròn tâm qua J I J (10;6) suy IT đường trung bình tam giác OJM ( x − 10) + ( y − 6) = 36 bán kính có phương trình ,
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 0 4c49 03 SGD THANH hóa 2018 copy , 2D1 3 0 4c49 03 SGD THANH hóa 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay