2D1 3 0 2c109 de kiem tra chat luong dinh ky lan 7 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong tran van nam

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:45

Câu 10 [2D1-3.0-2] (KTCL HỨA LÂM PHONG_LẦN 7) Cho tốn: Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = x4 − x2 + Dưới lời giải học sinh Bước 1: Tập xác định Bước Cho y'= Bước Tính D = ¡ y ' = x3 − x tìm x = 0; x = −1; x = y ( ) = 3; y ( −1) = 1; y ( 1) = Vậy giá trị lớn hàm số 3, giá trị nhỏ Lời giải hay sai? Nếu sai lời giải sai từ bước mấy? A Bước B Lời giải C Bước D Bước Lời giải Đáp án C Lưu ý: Đề khơng cho tìm max - đoạn nên ta so sánh giá trị BBT Cách giải: Lập kết luận giá trị nhỏ hàm số 1, hàm số khơng có giá trị lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 0 2c109 de kiem tra chat luong dinh ky lan 7 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong tran van nam , 2D1 3 0 2c109 de kiem tra chat luong dinh ky lan 7 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong tran van nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay