2D1 3 0 2c03 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:43

y  f  x Câu [2D1-3.0-2] (THPT NGUYỄN THỊ GIANG - VĨNH PHÚC LẦN 1) Cho hàm số liên tục nghịch  a; b Hỏi hàm số f  x  đạt giá trị lớn điểm sau đây? biến ba ab x x 2 A B x  a C x  b D Lời giải Đáp án B f  x  f  a  a; b � Max y  f  x  a ;b  Hàm số liên tục nghịch biến
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 0 2c03 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy , 2D1 3 0 2c03 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay