2D1 2 154c37 DE SO 2 THPTQG đề chuẩn nâng cao 06 file word có lời giải chi tiết copy

1 43 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:43

4 2 Câu 37 [2D1-2.15-4] (THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQGĐỀ 06) Tìm m để đồ thị hàm số y  x  2m x  điểm cực trị lập thành tam giác vuông cân m � 1;1 m � 1;0;1 A m  B C D m  � Lời giải Đáp án B x0 � 2 y '  4x  4m x � y '  � 2 2 x  m y  x  2m x  x �� , � Xét hàm số với ta Để hàm số ba điểm cực trị m �0 (Dethithpt.com) Khi A  0;1 ; B  m;1  m ;  C   m;1  32  ba điểm cực trị đồ thị hàm số AB   m; m  , AC   m;  m  � AB  AC � ABC cân A AB.AC  �  m  m  � m  m  1  � m  �1 Yêu cầu toán trở thành
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 154c37 DE SO 2 THPTQG đề chuẩn nâng cao 06 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 2 154c37 DE SO 2 THPTQG đề chuẩn nâng cao 06 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay