2D1 2 154c25 35 THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 1 đã găn ID file word có lời giải chi tiết copy

1 35 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:43

y = f ( x) Câu 25 [2D1-2.15-4] (THPTQG GV ĐỒN TRÍ DŨNG LẦN I) Cho hàm số y = f '( x ) hàm số điểm cực đại? ¡ Biết đồ thị x2 y = g ( x) = f ( x) − cho hình vẽ bên Vậy hàm số A B C Lời giải: liên tục D Đáp án B g( x) Trước tiên ta nhắc lại kiến thức: Điểm cực đại hàm số điểm mà hàm số chuyển từ đồng ( g '( x ) > 0) ( g ' ( x ) < 0) biến thành nghịch biến g '( x ) = f '( x ) − x y=x Mặt khác ta vẽ thêm đường thẳng hình vẽ bên xét dấu biểu thức g '( x ) = f '( x ) − x vẽ y = g( x) Ta nhận xét hàm số cực đại
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 154c25 35 THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 1 đã găn ID file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 2 154c25 35 THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 1 đã găn ID file word có lời giải chi tiết copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay