2D1 2 153c41 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:43

Câu 41 [2D1-2.15-3] Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y  x  2mx  2m  m có ba điểm cực trị tạo thành tam giác A m  B m  C m  D m  3 Lời giải Đáp án A 4 Xét hàm số y  x  2mx  2m  m , có y '  4x  4mx, x �� x0 � y '  � 4x  4mx  � x  x  m   � �2  * x m � Phương trình �  * Để hàm số có ba điểm cực trị có nghiệm phân biệt khác � m  A  0; 2m  m  , B m; m  m  2m , C  m; m  m  2m Khi đó, gọi tọa độ ba điểm cực trị đồ thị hàm số 2 4 Tam giác ABC � AB  BC � m  m  4m � m  3m � m  A 8a 8 tan ۰3� tan 30 m 33 b 8m Cách 2: Aps dụng cơng thức giải nhanh ta có    
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 153c41 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy , 2D1 2 153c41 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay