2D1 2 153c38 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:43

y = f ( x) −2; −1;0 Câu 38 [2D1-2.15-3] (SGD-ĐT BẮC GIANG 2018) Cho hàm số có ba điểm cực trị có y = f ( x − 2x) ¡ đạo hàm liên tục Khi hàm số có điểm cực trị? 10 A B C D Lời giải Đáp án A y = f ( x) f ′( x) = −2; −1; ¡ Vì hàm số có ba điểm cực trị có đạo hàm liên tục nên có ba −2; −1; nghiệm (ba nghiệm bội lẻ) y = f ( x2 − 2x ) y′ = ( x − ) f ′ ( x − x ) y′ = ⇔ ( x − ) f ′ ( x − x ) = Xét hàm số có ; x =  x − x = −2 x = ⇔  x − x = −1 ⇔  x =    x =  x − x = y = f ( x2 − x ) y′ = x =1 x=0 x=2 Do có nghiệm bội lẻ ( ) hai nghiệm đơn ( ; ) nên hàm số có ba điểm cực trị
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 153c38 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy , 2D1 2 153c38 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay