2D1 2 153c36 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:43

3 Câu 36 [2D1-2.15-3] (THPT QUẢNG XƯƠNG 1-THANH HÓA-LẦN 1) Đồ thị hàm số y  x  3x  điểm cực O 0;  trị A, B Diện tích tam giác OAB với  gốc tọa độ bằng: A B C Lời giải Đáp án A x 1 � y '   x  3x   '  3x  � 3x   � � � A  1;0  , B  1;  x   � Ta � AB  5, AB : 2x  y   0, d  O, AB   � S  AB.d  O, AB   2 D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 153c36 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 2 153c36 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay