2D1 2 152c07 71 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết chinh copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:42

y = f ( x) Câu [2D1-2.15-2] (THPT NÔNG CỐNG 1-THANHHOA-2018-L1) Cho hàm số khẳng định sau khẳng đinh đúng? đồ thị hình vẽ bên, A Hàm số đạt giá trị nhỏ -1 đạt giá trị lớn B Hàm số giá trị cực đại A(−1; −1) B (1;3) C Hàm số đạt cực tiểu cực đại A(−1; −1) B (1;3) D Đồ thị hàm số điểm cực tiểu điểm cực đại Lời giải Đáp án D A Đây hàm số bậc ba nên khơng giá trị lớn nhỏ nên đáp án sai GTCD B Hàm số =3 nên đáp án sai C x = −1 x =1 Hàm số đạt cực cực tiều , đạt cực đại nên đáp án sai A(−1; −1) B (1;3) Đáp án D đồ thị hàm số điểm cực tiểu điểm cực đại
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 152c07 71 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết chinh copy , 2D1 2 152c07 71 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết chinh copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay