2D1 2 151c3018 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:42

Câu 30 [2D1-2.15-1] (TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU - NỘI - LẦN 1) Cho hàm số y = − x + 3x − 3x + Mệnh đề sau x =1 A Hàm số đạt cực tiểu B Hàm số đồng biến tập xác định x =1 ¡ C Hàm số đạt cực đại D Hàm số nghịch biến Oy c Ta thấy điểm cực tiểu nằm truc = Lời giải Đáp án D y = − x + 3x − x + y′ = −3 x + x − = −3 ( x − 1) ≤ Do hàm số nghịch biến R
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 151c3018 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu , 2D1 2 151c3018 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay