2D1 2 151c2518 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:42

y x 5 x  Khẳng Câu 25 [2D1-2.15-1] (TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU - NỘI - LẦN 1) Cho hàm số định sau đúng? �\  2 A Hàm số có cực trị B Hàm số đồng biến  �; 2   2; � C Hàm số nghịch biến � D Hàm số đồng biến Lời giải Đáp án D x 5 y � y�  0 x2  x  2 Vậy hàm số đồng biến tập xác định Lưu ý : Khi nhắc đến đồng biến, nghich biến ta phải rõ khoảng, đáp án B khơng phù hợp câu hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 151c2518 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu , 2D1 2 151c2518 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay